Locaties en plannen

De potentiƫle veranderlocaties op een rij als vervolg op de notitie Verdichting en Inbreiding:

 1. De Grote Geer, Snoeksloot 62
 2. Klavertje Vier, Eggeveld 4
 3. De Wijngaard, Glazeniersgilde 18
 4. De Meerkoet, Meerkoetweide 39
 5. De Rank, Putterhaag 2/4 en
  De Bengelbongerd, parkeerplaats Dijkhoeve
 6. Sporthal De Oord en de Wegwijzer, Lupine – Oord 4/6
 7. Nieuwoord, Notengaarde 3
 8. De Vlaswiek, Guldenslag 131
 9. Johannes Bogerman, Lobbendijk 16
 10. Evenemententerrein/noodlokalen, Keercamp
 11. De Stenen Poort, Warinenpoort
 12. Kantoren, De Haag
 13. Kantoren, De Gaarde
 14. Kantoren, De Slag
 15. Kantoren, De Poort
 16. Bedrijvenpark De Molenzoom
 17. Tuincentrum De Schouw, Odijkseweg
 18. Locatie Wellant, Randhoeve

Het college heeft in de zogenaamde Kwaliteitsleidraad Veranderlocaties Houten Noord de criteria voor de plannen beschreven. Vervolgens (na de verkiezingen in maart 2010) komt het dan zittende college met uitgewerkte plannen, de bouwomvang, de functie etc.

Wij noemen wat voorbeelden

uit "De Bijlage"
 • Op de 18 genoemde locaties staat het ruimtelijk kader van het geldende bestemmingsplan ter discussie.
 • De locatie Wellantcollege (aan de zijde van het spoor) kan worden afgerond met bebouwing bijvoorbeeld voor onderwijs, kantoren of wonen.
 • De poortgebouwen (kantoren) aan De Haag, De Gaarde, De Slag en De Poort zijn geschikt voor meer stedelijke functies: van kantoren tot appartementen. De plekken kunnen een grotere massa en bouwhoogte aan, zo schrijft het college.
 • De scholen aan de centrale groenzone zijn volgens het college logische plekken voor nieuwe functies. Tevens kunnen deze locaties een forsere nieuwbouw aan.
 • Rondom het Steenen Poortcomplex kan een functiewijziging plaatsvinden naar wonen.

Maar er staat meer in

Download (PDF)
"Kwaliteitsleidraad Veranderlocaties Houten Noord."

Download (PDF)
Bijlage van "Kwaliteitsleidraad Veranderlocaties Houten Noord."

Eerder is een rapportage verschenen van Bureau Steenhuis stedenbouw/landschap inzake Houten Noord. Dit betreft een cultuurhistorische Quickscan. Onze actie richt zich niet op dit rapport maar op die van het college van B&W.

Besluitvorming in de gemeenteraad

Mede dankzij de reacties van inwoners is het voorstel van het college twee maal aangepast. U treft de documenten aan zoals deze nu zijn vastgesteld. (Kwaliteitsleidraad Veranderlocaties Houten Noord) en (de Bijlage). Wat is het verschil met de eerdere documenten? Op onderdelen is een verduidelijking aangebracht en de lijst met locaties is nu in "De Bijlage" opgenomen. De Bijlage is door de gemeenteraad niet vastgesteld, maar is voor kennisgeving aangenomen.

Waarom hebben wij tegengestemd?

Drie redenen.

 • Wij blijven bezwaar maken tegen het feit dat de inwoners niet zijn betrokken bij dit proces. Over de burgers zonder de burgers dus. Dat kan echt niet!
 • Wij blijven eveneens bezwaar maken tegen inbreiding en verdichting. Houten Noord heeft zijn kwaliteiten en die willen we graag behouden. Inwoners kopen/huren niet alleen een huis vanwege de woning zelf maar ook vanwege de woonomgeving. Daarop ingrijpen is niet gewenst.
 • De locaties zijn niet vastgesteld door de gemeenteraad maar ook niet definitief afgevoerd. Wat aan de voordeur is uitgelaten komt mogelijk straks weer via de achterdeur (De Bijlage) binnen. Wij zijn van mening dat de locaties ook uit de bijlage hadden moeten verdwijnen en eerst overleg met de inwoners had moeten plaatsvinden.

Hoe nu verder?

Het college van B&W zal daar waar men een verandering/inbreiding/verdichting gewenst acht, met voorstellen komen.

Wij volgen dat op de voet en informeren u desgewenst via deze site over deze plannen. Wij blijven staan voor versterking van het dorpse karakter van Houten. Dus wat ons betreft geen toevoeging van extra bouwmassa etc in uw (bestaande) woonomgeving.

Dank voor al uw reacties!

Samen sterk voor het Behoud van Houten